M2 Invest

M2 INVEST bvba biedt u een uitgebreid gamma beleggingsverzekeringen aan bij diverse verzekeringsmaatschappijen. De selectie van de beleggingsverzekering met het hoogste rendement en de beste prijs- kwaliteit verhouding is maatwerk in onderling overleg met u! Beleggen doet u niet voor eventjes, maar voor een lange termijn. Wij brengen voor u de vele mogelijkheden, kosten en taksen van de betere beleggingsverzekeringen in kaart. Er zijn verschillende soorten spaar- en beleggingsverzekeringen:

 • Tak 21: 100% kapitaalsgarantie + winstdeelname
 • Tak 23: Geen kapitaalsgarantie: de opbrengst is gekoppeld aan beleggingsfondsen
 • Tak 26:Flexibel kapitalisatiecontract met vooraf gekend rendement en korte looptijd

Vraag vrijblijvend een persoonlijke offerte aan of contacteer ons op het nr. 09/3741747 of via mail: office@m2invest.be We helpen u graag verder.

Tak 21

Een Tak 21 beleggingsverzekering is een vastrentende belegging op middellange termijn:

 • Het kapitaal is 100% gewaarborgd
 • U krijgt een gewaarborgd minimumrendement, mogelijks aangevuld met winstdeelname
 • Sparen of beleggen kan zowel éénmalig of periodiek en is ook mogelijk voor kleine bedragen.
 • De opgebouwde reserve is indien nodig altijd beschikbaar.
 • Er is geen roerende voorheffing indien aan één van de voorwaarden voldaan wordt: het contract moet minimum 8 jaar en 1 dag blijven lopen OF er is een overlijdensdekking van 130% gekoppeld aan het contract en u bent zelf de verzekerde en begunstigde van het contract.

Een tak 21 beleggingsverzekering is een uitermate veilige belegging met een potentieel hoger rendement dan andere vastrentende beleggingen zoals een spaar- of termijnrekening; een kasbon of een obligatie. De meeste maatschappijen bieden ook de mogelijkheid om uw contract aan te vullen met tak 23 fondsen.

M2 INVEST BVBA biedt u deze spaarverzekeringen aan via verschillende verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking van alle spaarverzekeringen kan u vinden op de site : www.bankshopper.be.

Voor meer informatie over Tak 21 spaarverzekeringen, helpen wij u graag verder op het nummer 09/3741747 of via mail: office@m2invest.be

Tak 23

Een Tak 23 beleggingsverzekering is een flexibele belegging op lange termijn:

 • Er is geen gewaarborgd kapitaal en er is geen minimumrendement.
 • De opbrengst is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen.
 • Keuze uit een compleet gamma van de beste fondsen voor alle risicoprofielen
 • De premiebetalingen zijn flexibel: bijstortingen zijn altijd mogelijk.
 • Er is nooit geen roerende voorheffing verschuldigd gezien er geen gewaarborgd rendement is.

Op lange termijn bieden tak 23 beleggingsverzekeringen een beduidend hoger rendement dan vastrentende producten. Diverse internationale fondsbeheerders bieden hiervoor een ruim aanbod van verschillende soorten fondsen. Zoals Blackrock, Keren, Fidelity, LMG, etcetera,… (niet limitatief). De keuze van de onderliggende beleggingsfondsen is afhankelijk van uw risicoprofiel.

Beleggers die slechts een gedeelte van hun kapitaal zonder kapitaalsgarantie wensen te beleggen, kunnen ook kiezen voor een tak 44 contract (combinatie van tak 21 en tak 23 fondsen, naargelang het risico dat ze willen nemen).

M2 INVEST biedt u deze beleggingsverzekeringen aan via verschillende verzekeringsmaatschappijen.
Voor meer informatie over Tak 23 spaarverzekeringen, helpen wij u graag verder op het nummer:  093741747 of via mail: office@m2invest.be

Tak 26

Een tak 26 is een kapitalisatiecontract op korte termijn:

 • Het kapitaal is 100% gewaarborgd
 • U krijgt een vooraf bepaald rendement, mogelijks aangevuld met winstdeelname
 • De looptijd kan variëren, maar overschrijdt meestal niet de 8 jaar.
 • Beschikbaar voor vennootschappen en verenigingen, alsook voor particulieren
 • Er is geen verzekerd risico; geen verzekerde en geen begunstigde in het contract
 • Altijd roerende voorheffing op de verkregen rente

Een tak 26 kapitalisatiecontract wordt vaak een verbeterde kasbon genoemd. Het verschil zit hem in de mogelijke winstdeelname en de liquiditeit van het geld. De meeste tak 26 contracten hebben een flexibele kostenstructuur, waardoor het geld vrij beschikbaar is. Dit is vooral voor vennootschappen en verenigingen belangrijk. De intresten van een tak 26 worden gekapitaliseerd, waardoor ze het jaar nadien ook mee interesten opbrengen.

Omdat de premietaks op tak 21 en tak 23 producten voor vennootschappen en verenigingen 4,4% bedraagt, wordt een tak 26 – waar die belasting niet geldt – voor hen erg interessant. Een tak 26 is onderworpen aan roerende voorheffing, dewelke u in mindering kan brengen van de te betalen vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie over Tak 26 spaarverzekeringen, helpen wij u graag verder op het nummer 09/3741747  of via mail: office@m2invest.be